Blog

Notersiz Senet Geçerli Mi?

Evet, noter huzurunda düzenlenmeyen bir senet de geçerlidir. Senedin geçerliliği için;● Borçlu ve alacaklının isimlerinin,● Borcun miktarının,● Ödeme tarihini içeren açık bir taahhüt beyanının bulunması yeterlidir. Ancak, noter huzurunda düzenlenmiş bir senet, her türlü hukuksal uyuşmazlıkta ispat yükünü hafifletir ve işlemi güvence altına alır. Bu nedenle, notersiz senet geçerli olsa da, noterde düzenlenmiş bir senet … Devamını oku…

Tebligat Türleri Nelerdir?

Tebligat, hukuki süreçlerde bireylere veya kurumlara belirli bir bilginin ya da kararın resmi olarak bildirilmesi işlemidir. Bu işlem, kanunların ve usullerin gerektirdiği şekilde yapılır. Tebligat Çeşitleri Nelerdir? Kapalı Tebligat Kapalı tebligat, duruşma günü ve saati, keşif günü ve saati, ihtar, şerh, karar, bilirkişi raporu veya iddianame gibi evrakların tebliğ edildiği tebligat türüdür. Bu türde, belgeler … Devamını oku…

Hukuk Mahkemelerinde Adli Tatil Süreleri?

Hukuk Davaları Adli Tatil Süreleri

Adli tatil, hukuk mahkemelerinin yargısal işlem ve faaliyetlerini durdurduğu süre aralığıdır. Türkiye’de adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 104. Maddesine göre 20 Temmuz 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında mahkemeler faaliyetlerini durdurmaktadır. Adli Tatile Bağlı olan Hukuk Mahkemeleri Hangileridir? Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre adli tatile tabi olan mahkemeler şu şekildedir; Yukarıda belirtilen … Devamını oku…

Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Tazminat Hesaplaması Nedir?

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır? Toplumsal hayatta karşılaşılan bir çok alanda ihtiyacınız olan tazminat hesaplamasını hukuki ve doğru adımlarla yapabilmeniz için gerekli tüm bilgileri aşağıda yazıyoruz. Yazımızda kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesaplama, evlilik tazminatı hesaplama, iş kazası tazminatı hesaplama, destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama, kötü niyet tazminatı hesaplama, emeklilik tazminatı hesaplama, askerlik tazminatı hesaplama, … Devamını oku…

Dava Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 2023

Dava Dilekçesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dava, kişilerin yasal bir netice elde etmek amacıyla yargı organlarına getirdikleri konular olarak tanımlanmaktadır. Bu yazımızda, kişilerin veya avukatların dava açarken hazırladıkları dilekçede özellikle dikkat etmesi gereken hususlara değineceğiz. Yazımız devamında yer alan ve bir dilekçede bulunması gereken hususlara dikkat edildiğinde hak kaybı yaşanmayacak ve yargılamanın da hızlı neticelenmesi yönünde fayda sağlanacaktır. Yazımızda yer alan … Devamını oku…

Hukuk Davaları Kanun Yolu

Hukuk Davalarında Kanun Yolu - İstinaf Mahkemesi & Temyiz Mahkemesi

İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Nedir? İstinaf, ilk derece mahkemeleri kararlarının denetlendiği, tahkim kararlarına karşı iptal davalarının incelendiği ve kanunda özel olarak görevlerinin belirlendiği mahkemelerdir. İstinaf mahkemelerinin bir diğer adı Bölge Adliye Mahkemeleridir. İstinaf, temyiz gibi bir kanun yoludur. İstinafta incelenen dosyalar hem esas yönünden hem de usul yönünden incelenebilir. Hukuk Mahkemelerinde tasarruf ilkesi dolayısıyla, tarafların … Devamını oku…