Nafaka Davası Yoluyla Miktarın Artırım veya Azaltılması Nedir?

Nafaka bir kimsenin diğer bir kimseye geçimini sağlamak veya kolaylaştırmak üzere ödediği bir ücrettir. TMK’da dört çeşit nafaka düzenlenmiştir. Bunlardan üçü doğrudan boşanmayla ilgilidir. Bunlar tedbir, iştirak, yoksulluk nafakalarıdır. Altsoy, üstsoy ve kardeşlerle ilgili olan yardım nafakası da dördüncü nafakadır. Tedbir nafakası boşanma veya ayrılık davası esnasında talep edilebileceği bu davalar açılmadan da talep edilebilir. … Devamını oku…

Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Nafaka Nedir? Nafaka, kelime anlamı itibari ile geçimlik, geçinmek için gerekli olan iaşe anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, Nafaka, boşanmış bir eşin, genellikle daha az geliri olanın, yaşamını sürdürebilmesi için diğer eşten alacağı maddi yardımdır. Nafaka Kime Verilir? Nafaka, kişilerin kendileri ile belirli bir dereceye kadar olan akrabalık bağı itibari ile hısımlığı bulunan kişilere ödenir. … Devamını oku…

Anlaşmalı Velayet Değişikliği Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı velayet değişikliği, çocukların kimde kalacağı, çocuklarla kişisel görüşmenin sınırlarının ne olacağı noktasında eşlerin anlaştığı durumun adıdır. Taraflar, daha öncesinde mahkeme huzurunda farklı şekilde anlaşmış dahi olsalar belirli sınırlar çerçevesinde bunu değiştirme hakları bulunmaktadır. Bu konuda sadece tarafların anlaşması yeterli olmayıp bu anlaşma şartlarının mahkeme hâkimi tarafından da kabulü zorunludur. Anlaşmalı Velayet Değişikliği Protokolü Velayet … Devamını oku…

Geçici Velayet Nedir?

Geçici velayet çocuğun bakımı, eğitimi, dini eğitimi, temsil edilmesi, çocuğun fiil ehliyetine sahip olunması, çocuğun mallarının yönetilmesi gibi hususları kapsamaktadır. Hâkim gerekli görürse çocuğun menfaatine uygun şekilde hâkim müdahalesi gündeme gelebilir. Boşanma davasının açılmasıyla hâkim gerekli görürse çocuk menfaatine geçici velayete karar verebilir. Geçici Velayet Nasıl Alınır? Geçici velayet sadece mahkeme kararıyla verilebilir. Geçici velayetin … Devamını oku…

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafaka kaldırma davası, nafaka borçlusunun nafaka ödemesini sonlandırmak amacıyla açtığı davadır. Nafakanın sona erdirilmesi talebi her zaman mahkemeden istenebilir ve belirli bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Nafakanın kaldırılmasını talep eden tarafın, karşı tarafın ekonomik durumunun daha iyi olduğunu veya kendisinin ciddi anlamda fakirleştiğini kanıtlaması gerekmektedir. Nafaka İptali Şartları Nelerdir? Nafaka iptali için gerekli … Devamını oku…

Boşanmada Ortak Velayet

Ortak velayet, ebeveynlere çocukların velayetinin müşterek olarak verildiği bir velayet şeklidir. Bu tür velayette, çocuğun bakımı ve ihtiyaçları konusunda kararlar ebeveynler tarafından ortaklaşa alınır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 Numaralı Protokol’ünün 5. maddesinde, ortak velayet ile ilgili hükümler yer almaktadır. Söz konusu Protokol’ün “Eşler Arasında Eşitlik” başlıklı 5. maddesi şöyle der: “Evlilik durumu, evlilik … Devamını oku…