Tazminat Davası

Yaşanılan maddi, ruhsal ve duygusal zararların tazmini için açılacak maddi tazminat ve manevi tazminat davalarında sizlerin dava öncesi ve sonrasında haklarını sonuna kadar takip ediyor ve mücadele ederek savunuyoruz.

Tazminat davası çeşitleri tazminat hukukunca ikiye ayrılmaktadır;

Maddi tazminat genel olarak gerçekleşen bir ölüm ya da bedensel rahatsızlık sonucu kişilerin elde edebileceği hakları ifade etmektedir. Maddi tazminatın yelpazesi oldukça geniştir.

Manevi tazminat ise adından anlaşıldığı gibi kişilerin ruhsal ve duygusal olarak zarar görmesi durumunda sahip olabileceği hakları ifade etmektedir. Manevi tazminat; çeşitli nedenlerden dolayı üzüntü, sıkıntı ve duygusal çöküntü yaşayan kişilerin açabileceği bir tazminat davasıdır. Peki, tazminat davası neden açılabilir?

Tazminat hukuku; hem davalı hem de davacı tarafın haklarını savunan bir hukuk alanıdır.