İstanbul İşçi Avukatı

İstanbul işçi avukatı Avukat Aytaç Kındır, genel olarak işçilerin hukuksal alanda destek almasına ve çeşitli davalarda başarı elde etmesine yarayan danışmanlık hizmeti vermektedir. İşçilerin günümüzde yaşadığı birçok probleme de hukuksal alanda yanıtlar vermesine yardım etmektedir.

İş hukukunda işçi ve işveren ilişkisi bulunmaktadır. Bahsi geçen iş ilişkisinde, hukukî uyuşmazlık söz konusu olduğunda, hak ve menfaatlerin tam, eksiksiz ve hukuka uygun şekilde kullanılabilmesi için işçi avukatına başvurmakta yarar bulunmaktadır. İşçi avukatı, müvekkiline hukukî yardımda bulunmuş olmaktadır.

İstanbul İşçi Avukatı Hangi Hizmetleri Verir?

İstanbul işçi avukatı, yapmış olduğu hukukî yardım ile müvekkilinin hak ve menfaatleri bakımından çeşitli işlemlerde bulunabilir. Örneğin işçi davası açabilir. İşçi avukatı hizmetleri şunlardır;

 1. iş kazası tazminatı,
 2. kıdem tazminatı,
 3. ihbar tazminatı,
 4. maddi-manevi tazminat,
 5. destekten yoksun kalma tazminatı,
 6. kötü niyet tazminatı,
 7. iş güvencesi tazminatı

İstanbul İş Hukuku Avukatı

Avukatlar hukukî görüşmelerini ofislerinde yapabileceği gibi dışarıda, sosyal yaşamın sürdüğü alanlarda da yapabilirler. İş hukukuna dair bir uyuşmazlık halinde işçi avukatı ile ofisinde veya ofis dışarısında iletişime geçerek soru sorma ve çözümü arama suretiyle uyuşmazlığa dair olumlu neticeler elde edilebilir. Eğer işçi veya işveren, maddi yetersizlik içerisinde ise koşulların sağlanmasıyla mahkemeden adli yardım talep edebilir ve gerekirse kendisine baro tarafından avukat atanabilir. Bu suretle işçi avukatı soru sorma imkânı doğmuş ve uyuşmazlığa dair olumlu netice için gelişme sarf edilmiş olur.

Uzman İşçi Avukatı

Uzman işçi avukatı, uzmanlıklarını lisansüstü eğitim alarak veya sertifika programlarına katılarak elde edebilirler. Aynı zamanda işçi avukatı konusunda çalışmış ve bu çeşit davalar konusunda deneyimli avukatlar da uzman bir işçi avukatı, işçi danışmanı olarak nitelendirilebilir. Türk hukukunda avukatlar her nevi davaya girebildiği için hukukî olarak ‘belirli bir hukuk dalının avukatı’ ifadesi doğru değildir. Eğer avukat lisansüstü eğitim alırsa hukukî olarak eğitimi tanınır ve o hukuk dalında yetkin olduğu sonucu çıkarılır.

İş hukuku uyuşmazlıklarında uzman avukat bulabilmek için ciddi bir araştırma ve araştırmalar neticesinde uzman olduğu yönünde muhtemel kanaat getirilen avukatlarla görüşmelerin yapılmasında fayda vardır. Uzman işçi avukatı ararken baronun internet sitesinden veya uzman işçi avukatının, eğer var ise internet sitesinden yararlanılabilir. Söz konusu araştırma yapılırken, işçi avukatına soru sorma yönünden bir engelin olmamasına, işçi avukatı veya işveren avukatının eğitimine, hukuk bürosunun dosya çeşitliliğine, işçi danışmanının/avukatının deneyimine dikkat çekilip bu noktalar hususunda müvekkilde güven bağının kurulması sağlıklı bir ilişki doğuracaktır.

İşçi Avukatı Soru Sorma Ücreti Nedir?

Avukatlar müvekkillerine vermiş oldukları hukukî yardım karşılığında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi gereği avukatlık ücreti talep ederler. Avukatların ücretsiz hukukî yardımda bulunması kural olarak yasaktır. Belirli hal ve koşullar sağlandığında hukukî yardım ücretsiz olarak yapılabilir.

Avukatlık ücretinin belirlenebilmesi için her yıl Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından Resmi Gazete’de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanır. Avukatlar ifa ettikleri hukukî yardım karşılığında en az TBB’nin yayınladığı asgari ücret tarifesine göre ücret isteyebilirler.

İşçi uzmanı avukatı hem işçi avukatı hem de işveren avukatı şeklinde olabilir. Eğer müvekkil işçi ise kendisine vekillik yapacak olan avukatı, işçi avukatı olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. İşçinin, işçi avukatına soru sorma veya danışma suretiyle hukukî yardım talep etmesi çeşitli şekillerde olabilir. İşçi avukatı ile görüşme büroda sözlü danışma, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma ve yazılı danışma olabilir. Sayılan danışma yöntemlerine göre asgari danışma ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiştir.

2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre:

 1. Büroda sözlü danışma ilk bir saate kadar 1000 TL,
 2. görüşmeye devam edilen her saat için 405 TL;
 3. çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmada ilk bir saate kadar 1.405 TL,
 4. görüşmeye devam edilen her saat için 695 TL; yazılı danışmada ilk bir saate kadar 1.405 TL,
 5. görüşmeye devam edilen her saat için 655 TL’dir.

İşçi-işveren ilişkilerini düzenleyen ve iş hukukuna dair kuralların düzenlendiği kanun yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu değildir. 4857 sayılı yasa dışında iş hukukunu ilgilendiren birçok yasa bulunmaktadır. Örneğin denizlerde, göllerde ve akarsularda yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde hizmet akdi ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkındaki iş ilişkilerini düzenleyen 854 sayılı Deniz İş Kanunu, hava taşımacılığında hava taşıma işçileri eğer toplu iş sözleşmesi yoksa veya sendikalı değilse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, iş kanunlarının uygulanmadığı hizmet sözleşmelerinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun bulunmaktadır. İşçi avukatı bahsini ettiğimiz kanunlar bakımından da iş hukuku uzmanı olarak hukukî yardım vermektedir.

4857 sayılı İş Kanunu, iş hukukunun diğer kanunlarına göre işçi lehine çokça hükmü bünyesinde bulundurmaktadır. Örneğin 4857 sayılı İş Kanunu ve 5953 sayılı kanun işçi lehine iş güvencesi sistemi öngörmüş iken diğer iş kanunları ve ilgili mevzuat böyle bir sistem öngörmemiştir (Toplu iş sözleşmesi ile iş güvencesi sistemi hükümleri uygulanabilir.). İş güvencesi sistemi ile işçinin işi korunmaktadır. İş güvencesi sistemi genel olarak geçerli bir olmaksızın işçiyi işten çıkarmışsa belirli koşulların halinde işçi iş güvencesi sisteminden yararlanır. Bu koşullar:

a) bir işverene ait aynı sektörde olan işyerlerindeki işçi sayısının toplamı en az 30 olmalıdır,
b) işçinin 6 aylık kıdemi olmalıdır ancak yer altı işçileri için bu koşul aranmaz,
c) işçi işletmenin bütününü sevk ve idare eden, işçi alıp çıkarma yetkisi olan bir işçi olmamalıdır
d) işçi ile işveren arasındaki sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır,
e) işçi, işveren tarafından geçerli fesih nedeni olmadan işten çıkarılmış olmalıdır.

Eğer koşullar oluşmuş ve iş güvencesi sisteminden yararlanmak için açılan davada mahkemede işçiyi haklı bulmuşsa işçiye birtakım haklar tanınmaktadır. Bu halde mahkeme işçi için işe iade kararı verir. Bu karar neticesinde işveren işçiyi işe başlatırsa işçiye, işçinin işten çıkarıldığı zaman dilimindeki boşta geçen zamanları için 4 aylık bir tazminat öder. İşveren işçiyi, işe iade kararı kesinleşmiş ve işçinin işe iade talebi devam ettiği halde işe başlatmazsa boşta geçen dönem için olan 4 aylık tazminatın yanında işe başlatmamasından dolayı 4-8 ay arasında, hâkimin belirleyeceği tutar oranında iş güvencesi tazminatı ödemek zorundadır. Bir ay karşılığı ücret işçinin bir aylık çalışma ücretidir. İş güvencesi sistemi için bu zorlu sürecin uzman İşçi avukatı ile vekalet ilişkisinde bulunulduğu takdirde iş hukuku avukatı soru sorma imkanının kullanılması ile müvekkil lehine fayda bulunmaktadır.

İSTANBUL İŞÇİ AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul İşçi Avukatı Aytaç Kındır’ın iletişim bilgileri şu şekildedir.

Telefon Numarası         : 0538 7934832

İşyeri Adresi                  : Cevizli Mah. Köroğlu Cad.No:3 Kat:1 D:5 Kartal/İstanbul

Mail Adresi                    : av.aytackindir@gmail.com

Instagram                       : https://www.instagram.com/avukataytackindir/

Linkedin                          : https://tr.linkedin.com/in/ayta%C3%A7-k%C4%B1nd%C4%B1r-2655ba12b

“İstanbul İşçi Avukatı” üzerine bir yorum

 1. Merhabalar,
  Turkiyeden is hukuku hakkinda danismak yapabilecegim avukat ihtiyacim var lutfen daha detayli anlatmam icin arar misiniz
  +90 (536) 028 12 27

  Yanıtla

Yorum yapın