İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf Mahkemesi Nedir? İstinaf Mahkemesi, hukuki meseleler bakımından 6100 numaralı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 341 ve devamı maddelerde; ceza davaları yönünden 5271 numaralı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 272 ve takip eden maddelerde; idari davalar açısından ise 2577 numaralı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45 ve sonrasındaki maddelerde yer alan düzenlemelerle tanımlanmıştır. Bu mahkeme, aynı zamanda bölge adliye ya … Devamını oku…

Kefalet Ne Demek? Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Müteselsil Kefil Ne Demektir? 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu (TBK) içinde 581 ve sonraki maddeler kefalet sözleşmesini ele alırken, müteselsil kefalet TBK’nın 586. maddesinde tanımlanmıştır. Kefaletname sözleşmesi, kefil ile alacaklı arasında kurulan, kefilin yükümlülüklerini belirleyen özgül bir anlaşmadır. Bu anlaşma sadece alacaklı ve kefil arasında değil, borçlu açısından da sonuçlar yaratır. Borçlunun kefil ile olan … Devamını oku…

İstinaf Süresi

Dosya İstinafta Ne Demek? Dosya durumunun istinaf yolunda olması, bir davanın daha üst bir mahkemede yani Bölge Adliye Mahkemesinde inceleniyor olmasıdır. Bu, bir alt mahkemenin verdiği karara itiraz edilerek, dosyanın bir üst mahkemeye taşındığı anlamına gelir. İstinaf Süresi Ne Zaman Başlar? İstinaf ilamı, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı, bölge adliye ya da bölge idare … Devamını oku…

Mal Beyanı

Mal Beyanı Nedir? Mal beyanı, borçlu tarafından sahip olunan varlıkların ve alacakların icra dairesine sunulması işlemidir. Beyanda, bu değerlerin miktarı, özellikleri ve türleri detaylıca belirtilir. Beyanın amacı, borçlunun varlıklarına uygun bir şekilde alacağın tahsil edilmesini sağlamaktır. İcra sürecinin ilerleyebilmesi adına borçlu için bu bir zorunluluktur. Ek olarak, bazı yasalar gereği belirli kamu görevlilerinin de mal … Devamını oku…

Habersiz Şahit Yazdırma

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre tanıklık durumu farklı şekillerde değerlendirilir. Dosyanın türüne (Ceza ya da Hukuk) bağlı olarak tanıklık kuralları değişir. Her iki durumda da tanıklık hükümlerine ayrıca bakılmalıdır. Habersiz Şahit Yazdırma Mümkün Mü? Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nda, tanık olarak birini göstermek isteyen tarafın tanıkların kişisel bilgilerini içeren bir liste sunması gerekiyor. Ancak … Devamını oku…

Reddiyat Nedir?

Reddiyat Nedir? Reddiyat, kelime anlamı olarak geri ödeme anlamına gelir. Dava sürecinde adliye veznesine yapılan ödemeden kullanılmayan kısmın geri iade edilmesi işlemine reddiyat denir. Hukukta Reddiyat Makbuzu Nedir? Reddiyat fişi, adliye veznesine ödenen ücretin geri kalanının iade edilmesi için oluşturulan belgedir. Buna reddiyat banka ödeme dekontu da denebilir. Dava sürecinde ödeme yapıldığında, dava sonuçlandığında kullanılmayan … Devamını oku…