İş Avukatı Danışma Hattı Nedir?

//

Av. Aytaç Kındır

İstanbul Anadolu yakasında Kartal ilçesinde faaliyet gösteren iş hukuku avukatı Av. Aytaç Kındır tarafından siz değerli danışanlarımız ve müvekkillerimiz için iş avukatı danışma hattımız bulunmaktadır. Gerek telefon numaralarımızı arayarak veya Whatsapp üzerinden mesaj göndererek gerekse de bu web sitesi üzerindeki iletişim sayfamızdaki iletişim formunu doldurarak bize iş hukuku alanındaki sorularınızı rahatlıkla yöneltebilirsiniz.

İşçi Avukatına Soru Sormak İstiyorum

İş ilişkisinin tarafları işçi ve işverendir. İş ilişkisinden kaynaklanan nedenlerden ötürü iş hukuku avukatı hukuki yardımı gündeme gelir. İşçinin iş ilişkisi içerisinde işçi alacağı olan ücretini alamaması, işveren tarafından ayrımcılığa maruz kalması, iş kazasından ötürü tazminat talebinde bulunma isteği, fazla mesai yapmasından kaynaklı alacak talebi, yıllık izin hakkının kullandırılmaması, sigortasız çalıştırılıyor olması, işe iade talebinde bulunmak istemesi, yani genel olarak iş hukuku kurallarının ihlali gibi nedenlerden ötürü, iş avukatı danışma hattından hukukî yardım alması mümkündür.

Uzman iş hukuku avukatı Av. Aytaç Kındır’ın web sitesinde, işçi avukatına soru sorma imkânı bulunmaktadır. İşçinin uğradığını düşündüğü hak kayıpları için işçi avukatına danışmasında fayda vardır. İş hukuku avukatı ile görüşmelerin fiziki olarak yapılabilmesi gibi, hukuka uygun iletişim kanallarının kullanılması ve senkron şekilde çevrimiçi imkanlardan da faydalanılabilir.

İşçi avukatı danışma hattına erişim için Av. Aytaç Kındır’ın web sitesindeki WhatsApp logosuna tıklanılması yeterlidir. Bu sayede WhatsApp hattına geçilecek ve hukukî yardım talebi için 7/24 soru sorma imkanından yararlanılabilecektir.

İş Hukuku Konusunda Uzman Bir Avukat Nasıl Bulabilirim?

İş hukuku avukatı bulunabilmesi konusunda işçinin esaslı bir araştırma yapmasında ciddi biçimde menfaati bulunmaktadır. İşçi öncelikle iş hukuku konusunda çalışmalar da bulunan iş hukuku avukatı arayışında olmalıdır. İşçi hukuku avukatının, işçinin iş ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlığı konusunda uzman olmasında işçinin önemli menfaati bulunmaktadır. İş hukuku avukatı, iş ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde avukatlık yapmanın yanı sıra, kendisini iş hukuku bakımından çeşitli eğitimler ile desteklemiş olmalıdır.

İş Hukuku Avukatı
İş Hukuku Avukatı

İşçinin iş hukuku avukatına güven duyması önemli noktalardan bir diğeridir. İşçi, uzman iş hukuku avukatına avukat-müvekkil ilişkisinin kurulması hususunda vekaletname verdikten sonra, iş hukuku avukatına soru sorma noktasında zorluk yaşamamalıdır. İşçinin avukatına danışma, avukatının bilgisinden faydalanma hususunda güçlük yaşamaması gerekmektedir. iş hukuku avukatı bulunabilmesi için baro kayıtları, internet arama motorları kullanılabileceği gibi hukuka uygun şekilde faaliyet sürdürülen sosyal medya araçları da kullanılabilir.

İşçi Avukatı Soru Sorma Ücreti Nedir?

İş ilişkisinden kaynaklanan nedenlerle meydana gelen uyuşmazlıklarda iş hukuku avukatından hukukî yardım alınması gereklidir. Bundan dolayı web sitemiz üzerinde kimi sorularınıza yanıt bulmak için hukuki bilgiler içeren blog sayfalarımızı oluşturduğumuz gibi işçi avukatı danışma hattını da sizler için hayata geçirdik.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164.maddesinin 4.fıkrasına göre “Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz.”

Dolayısıyla avukatın ücretsiz iş yapması yasaktır. Avukattan alınan hukukî yardımın karşılığı olan ücretler, Türkiye Barolar Birliği’nin Resmî Gazete’de yayınlamış olduğu o yılki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen miktarlardan az olamaz.

İşçi avukatı soru sorma imkanının kullanılabilmesi için avukata sözlü veya yazılı şekilde danışma da bulunulabilir. Avukata soru sorma ve avukata danışma ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde asgari olarak belirlenmiştir. Tarifeye göre 2022 yılı için büroda sözlü danışma ilk saat için 675,00 TL, takip eden her saat için 405,00 TL, çağrı üzerine gidilen yerdeki sözlü danışma ilk saat için 1.405,00 TL, takip eden her saat için 695,00 TL, yazılı danışma ilk saat için 1.405,00 TL, takip eden her saat için 655,00 TL’dir.

İş İlişkisinden Kaynaklı Uyuşmazlıklar Nelerdir?

İşçi ile işveren arasında uyuşmazlıkların yanında, iş ilişkisinden kaynaklı olarak işçi veya işçi sendikası ile işçi veya işveren arasında da uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Sendika ile işçinin veya işverenin, sendikanın üst kuruluşu olan konfederasyon ile sendikanın, konfederasyon ile bir veya birden başka konfederasyonun, sendika ile bir veya birden başka sendikanın arasında da hukukî uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Bahsi geçen durumlarda da uzman iş hukuku avukatı ile vekalet ilişkisinde bulunulmasında fayda bulunmaktadır.

İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda işçinin birtakım hakları gündeme gelebilir. İşçi, eğer haksız veya geçersiz bir nedenden dolayı işten çıkarılır, yani iş sözleşmesi işverence feshedilirse kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, eğer şartlar uygunsa ayrımcılık tazminatı, kötü niyet tazminatı, boşta geçen ücret tazminatı ve iş durumuna bağlı olarak birçok hak kazanabilir. İşçinin menfaatlerinin korunması ve hakkının tesisi hususunda işçi avukatı hukukî yardımı alınmalıdır. Aksi halde işçinin mevzuatın gerekli kıldığı hususları ileri sürmemesi nedeniyle haklarından geri dönülemeyecek şekilde yararlanamaması gündeme gelebilir.

İş sözleşmesi işveren tarafından geçersiz bir nedenden dolayı feshedilirse işçi, eğer işe iade şartları oluşmuşsa işe iade talebinde bulunabilir. İşe iade talebi için işçinin iş kanunu kapsamında, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması, çalışılan işyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olması, işçinin işverene bağlı şekilde en az 6 ay çalışmış olması (yeraltı işlerinde çalışan işçiler için 6 ay süre şartı aranmaz), işverenin geçersiz iş akdi feshi tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine müracaat edilmesi gerekmektedir. işçinin iş durumundan kaynaklı işe iade nedenlerinin araştırılması için uzman iş hukuku avukatından hukukî yardım alınmasında önemli yarar bulunmaktadır. İş hukuku avukatı Av. Aytaç Kındır’dan hukuki destek talebinde bulunmanız için iş avukatı danışma hattına başvurup ön bilgi alabilirsiniz.

Yorum yapın