Yurtdışı Boşanma Çözümü

//

Av. Aytaç Kındır

Eşim yurtdışında gelmiyor

Boşanmak isteyen bazı kişiler, “Eşim yurtdışında gelmiyor?” sorusunu sormaktadır. Boşanma davalarında, diğer eşi zoru durumda bırakmak isteyen ve yargı sürecini yavaşlatmak isteyen eş yurtdışına çıkabilir. Diğer eşin yurtdışına gitmesi boşanmayı imkânsız hale getirmez. Bu durum sadece yargılamayı uzatır.

Eşim yurtdışında boşanmak istiyorum

“Eşim yurtdışında boşanmak istiyorum” diyen kişilerin hukuki süreçlerinde destek alması zorunludur. Taraflardan birisinin yurtdışında olması durumunda boşanma süreci farklılık arz etmektedir. Eşi yurtdışında olan kişilerin bu durumu mahkemeye bildirmeleri gerekmektedir. Dava açacak olan kişi, dava dilekçesinde karşı tarafın yurt dışı adresini belirtmelidir.

Karşı tarafın adresinin bilinmediği durumlarda mahkemeden adres araştırması yapılması istenmelidir. Eğer karşı taraf sizi zor durumda bırakmak için adresini gizliyor ise bu durum yargılama sürecini uzatacaktır.

Türkiye’den yurtdışına yapılan tebligatlar uzun sürmektedir. Türkiye’den yurtdışına yapılan tebligatlar ciddi maliyetlere sebep olmaktadır. Yurtdışına gönderilen tebligatın ücreti sizin tarafınızdan karşılanacak şekilde tercümesi yaptırılmalıdır. Yurtdışı tebligat gideri ödenmek zorundadır.

Yurtdışında olan eşin avukatı olması durumunda yargılama süreci hem daha hızlı hem de daha az maliyetle bitecektir.

Yurtdışına yapılan tebligat usulü ile ilgili linkte yer alan içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Yurtdışında evlenip Türkiyede boşanmak

Yurtdışında evlenip Türkiyede boşanmak mümkündür. Yabancı bir ülkede evlenmiş kişilerin Türkiye’de boşanma davası açma imkânı bulunmaktadır. Türkiye’de boşanma davası açmak için öncelikle yabancı evlilik kararı için tanıma tenfiz davası açılmak zorunludur.

Tarafların evlilik kararı Türk mahkemelerince onandıktan sonra, boşanmak isteyen eş boşanma davası açabilir. Takip edilecek sürecin içerisinde yabancılık unsuru bulunduğu için tarafların bu süreçte avukatla temsili çok önemlidir. Avukat, Türk yargısı sürecini bildiği için size yardımcı olacak ve süreci hızlı bir şekilde ilerletecektir.

Yurtdışında boşanmanın Türkiyede tanınması

Yurtdışında boşanmanın Türkiyede tanınması için gerekenler karmaşık bir süreçtir. Yurtdışında boşanma Türkiyede kendiliğinden tanınmaz. Bunun için boşanan kişilerin takip etmesi gereken adımlar şunlardır;

 1. Yurtdışında boşanmanın Türkiyede tanınması için tanıma tenfiz davası açılması gerekmektedir.
 2. Kişilerin yabancı mahkeme boşanma kararının aslını mahkemeye sunması gerekmektedir
 3. Yabancı mahkeme kararının yeminli tercüman aracılığı ile Türkçeye çeviri yapılması gerekir.
 4. Yapılan çeviriye ve yabancı mahkeme boşanma kararında Apostille şerhi yer almalıdır.
 5. Dava açarken dava masraflarının ödenmesi gerekmektedir.
 6. Mahkemenin belirleyeceği duruşma gününe tarafların katılması gerekmektedir.
 7. Mahkeme karar verdikten sonra gerekçeli karar beklenilmelidir.
 8. Gerekçeli karar verildikten sonra itiraz süresinin geçmesi beklenilmelidir.
 9. İtiraz süresi bittikten sonra karar kesinleştirilmelidir.

Bu süreç tamamlandıktan sonra yurtdışında boşanma Türkiyede tanınmış olur. Yukarıda göreceğiniz üzere süreç biraz karmaşıktır. Bu sürecin bir avukat aracılığı ile takip edilmesi sayesinde süreci sorunsuz ve hızlı sonuçlandırabilirsiniz.

Adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu eşten boşanma

Adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu eşten boşanma oldukça zor bir süreçtir. Ülkemizde yabancı eşinden boşanmak isteyen kişiler bu durumla karşılaşmaktadır.

Yabancı uyruklu eş, boşanmak istemediğinde genellikle diğer taraf ile irtibatı kesmektedir. Bu kişilerin genellikle yurtiçinde adresi bulunmamaktadır.

Adresi bulunmayan kişiye zor tebligat yapılacağından bu kişiler bu durumu lehine kullanmaktadır. Adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu eşten boşanmak isteyen kişilerin yapması gerekenler şunlardır;

 • Açılacak boşanma davasında, karşı tarafın bilinen en son adresi mahkemeye bildirilmelidir.
 • Mahkemeden karşı tarafın adresinin araştırılması istenilmelidir.
 • Yabancı uyruklu eş ile irtibata geçerek avukata vekalet vermesi ve kendisini temsil ettirmesi istenilmelidir.
 • Mahkemeden yurtdışı tebligat sürecinin işletilmesi istenilmelidir.
 • Son çare olarak, mahkemeden ilanen tebligat yapılması istenilmelidir.

Yukarıda detaylı anlattığımız üzere adresine ulaşılamayan yabancı uyruklu eşten boşanma süreci oldukça karmaşık bir süreçtir. Usulüne uygun tebligat yapılmadığı sürece yargılamaya devam edilemeyecektir. Zaman kaybı yaşamamak ve davayı hızlıca bitirmek için alanında uzman bir avukat aracılığı ile dava açılması tavsiye edilmektedir.

Boşanmada yurtdışındaki mallar

Eşlerin evlilik sürecini bitirme konusunda istekleri boşanma süreciyle sonuçlanır. Boşanmanın yanı sıra boşanmada yurtdışındaki mallar da tarafların aklında soru işareti oluşturmaktadır. Boşanmak isteyen taraflar “boşanmada yurtdışındaki mallar” ne olacağı sorusunu sormaktadır.

Boşanma davası açılması ile eşlerin mal paylaşımı ile ilgili de dava açma hakkı bulunmaktadır. Eşler Boşandıktan sonra kanunların öngördüğü şekilde evlilik birliği süresince almış oldukları malları paylaşacaktır. Tarafların arasında mal paylaşımına ilişkin resmi bir sözleşme bulunması durumunda mahkeme mal paylaşımını bu sözleşmeye uygun olarak yapacaktır.

Boşanmada yurtdışındaki mallar için Türkiye’de dava açılması mümkündür. Mal paylaşımını talep eden tarafın dava dilekçesine detaylı olarak bu malların cinsini ve ne şekilde paylaşılmasını istediğini yazması gerekmektedir. Bunun akabinde mahkeme talep doğrultusunda yurtdışındaki malları paylaştıracaktır.

Yorum yapın