Yurtdışı tebligat nasıl yapılır?

//

Av. Aytaç Kındır

Türkiye’de açılan bir boşanma davasında yargı sürecinin ilerlemesi için taraflara tebligat yapılması zorunludur. Taraflardan birisi yurt dışında ikamet ediyor ise bu kişiye de tebligat yapılması zorunludur. Yurt dışı tebligat işlemleri Türkiye sınırları içerisinde yapılan tebligat usulünden farklıdır. Tebligat için şunlara dikkat etmek gerekir.

  1. Eğer tebligat yapılacak kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise ve Türkiye sınırlarında resmi ikamet adresi var ise; Tebligat Kanunu uyarınca resmi adresine veya muhtarlığa tebligat yapılır.
  2. Eğer tebligat yapılacak kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise ve Türkiye sınırlarında resmi ikamet adresi yok ise; Tebligat Kanunu uyarınca adres araştırması yapılır ve adres bulunamaz ise ilanen tebligat yapılır.
  3. Eğer tebligat yapılacak kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise ve yabancı ülkede ikamet adresi var ise; Tebligat kişinin ikametinin bulunduğu ülkede yer alan Türk konsolosluğu tarafından yapılır.
  4. Eğer tebligat yapılacak kişi yabancı vatandaş ise ve Türkiye sınırlarında resmi ikamet adresi var ise; Tebligat Kanunu uyarınca resmi adresine veya muhtarlığa tebligat yapılır.
  5. Eğer tebligat yapılacak kişi yabancı vatandaş ise ve Türkiye sınırlarında resmi ikamet adresi yok ise; tebligatın tebligat kişinin vatandaşı olduğu ülkenin Tebligat Kanunu uyarınca yapılır. Adalet bakanlığı tebligatı ilgili yabancı dile tercüme ettirir ve ilgili yabancı Adalet Bakanlığına tebligat iletilir.
  6. Eğer tebligat yapılacak kişinin avukatı var ise; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı vatandaşı olsa da tebligat avukata yapılır.
Türkiye AdresiYabancı Ülke AdresiTebligat Usulü
Türkiye Cumhuriyeti VatandaşıVarYokTebligat Kanunu uyarınca resmi adresine veya muhtarlığa tebligat yapılır.  
YokVarTebligat Kanunu uyarınca adres araştırması yapılır ve adres bulunamaz ise ilanen tebligat yapılır.
Yabancı VatandaşVarYokTebligat Kanunu uyarınca resmi adresine veya muhtarlığa tebligat yapılır.
YokVarTebligatın tebligat kişinin vatandaşı olduğu ülkenin Tebligat Kanunu uyarınca yapılır.
Yabancı vatandaşa usulüne uygun tebligat yapıldıktan sonra yabancı vatandaşa bu tebligata cevap vermeyecek dahi olsa yargılama devam eder ve mahkeme kararını verir. Ancak tebligatın yasal şartları taşıması gerekir.

Yorum yapın