Babam İkinci Eşine Ev Almış Miras

//

Av. Aytaç Kındır

Babam İkinci Eşine Ev Almış Miras Durumu Ne Olur?

Alınan ev, babanın ikinci eşinin üzerine yapılmışsa miras hakkı ikinci eşin yasal mirasçıları için vardır. Yani evin tapusu ikinci eşe aitse babanın öz çocukları yasal mirasçılar arasında sayılmayacaktır. Eğer ilk önce ikinci eş ölürse yasal mirasçısı olan eşine de belli oranda mal pay edilir.  Ardından baba da öldükten sonra dolaylı olarak babadan çocuklarına ikinci eşinin mirası kalmış olur. Tabii ki bunun için ikinci eş ile babanın arasında resmi nikah bulunması şarttır.

Eğer evin tapusu ikinci eşin üzerine değilse zaten böyle bir tartışma konusu ortaya çıkmayacaktır. Evin tapusu kimin üzerineyse onun yasal mirasçılarına mirastan pay düşer.

İkinci Eş Ölürse Mirasa Ne Olur?

İlk evlilikte edinilen mallardan dolayı babanın mallarına dair ikinci eşin mirastan payı ¼, çocukların payı ise 3/4 ‘tür.

İkinci evlilikten sonra edinilmiş mallar için ikinci eşin ölümü hali iki şekilde değerlendirilmelidir:

İlk olarak; ikinci eşin, babadan önce ölmesi halinde miras sağ olan eşine ve diğer yasal mirasçılarına geçer. Sağ olan babanın mirastan payı ¼’tür. Diğer yasal mirasçıların payı ise ¾’tür.

İkinci olarak; eğer ikinci eş babadan sonra vefat etmişse yani önce baba ölürse ve ikinci eş yeniden evlenmemişse tüm mirası yasal mirasçılarına pay edilir. Unutmamak gerekir ki babanın ilk eşinden olan çocukları yasal mirasçılar arasında sayılmaz. İkinci eş, vefat eden babanın ardından yeniden evlenmişse de yeni ve sağ olan eşine mirastan ¼ oranında pay verilir. Kalan pay ise yasal mirasçılara paylaştırılır. İkinci eşin çocuğu ve torunu yok ise sağ olan anne, baba ve kardeşlerine mirastan pay düşecektir. Bu kişiler de vefat etmişse mirasçının yeğenlerine ve hatta yeğenlerinin çocuklarına kadar mirastan pay verilir.

Ölüm halinde mal paylaşımında Türk Medeni Kanunu’na göre mirasçıların payları bu şekilde düzenlenmiştir. Ancak her hukuk probleminde olduğu gibi bu payların doğru bir şekilde hesaplanabilmesi önem arz etmektedir. Pratikte hesaplamalar yapılırken tarafların oldukça hata yaptığına rastlanmaktadır. Mirastan düşen payların doğru bir şekilde hesaplanması mirasçılar açısından önem arz etmektedir.

Üvey Anneden Miras Kalır Mı?

Üvey annenin yasal mirasçıları arasında eşinin çocukları bulunmamaktadır. Dolayısıyla üvey anneden miras kalabilmesi için üvey anneden babaya miras kalmalı ve babanın ölümüyle çocuklara miras kalmalıdır. Bundan farklı olarak miras sözleşmesi yapılması ya da resmi vasiyetnamede üvey çocukların mirasçı olarak gösterilmesi halinde çocuklar üvey anneden miras hakkına sahip olabilir.

İkinci Eş ve Çocukların Miras Hakkı Oranları Ne Kadardır?

İkinci eşin mirastan payı yukarıda da söylendiği gibi ¼ oranında olur. Kalan ¾ oranındaki pay ise çocuklar arasında paylaştırılır.

Boşanmış Eşler Birbirinin Mirasına Ortak Olabilir Mi?

Türk Medeni Kanunu m.181’e göre boşanan eşler birbirinin yasal mirasçısı olmaktan çıkarlar. Bu sebeple ölen kişinin eski eşi mirastan pay sahibi olacağını iddia edemez. Bu durumun istisnası ancak miras sözleşmesinin varlığı ya da vasiyetnamede eski eşin mirasçılar arasında belirtilmiş olması durumudur.

Yorum yapın