Babamın Borcundan Dolayı Bana Haciz Gelir Mi?

//

Av. Aytaç Kındır

Borçlar ve alacaklar alacaklı ve borçluyu bağlaması açısından nispidir. Borçlunun borcu eğer tek başına borçlu ise kendisini, birden fazla kişi ile borçlu ise müteselsilen borçluları ilgilendirir.

Babanın borcundan baba sorumludur. Babamın borcundan dolayı bana haciz gelir mi sorusunun yanıtı icra hukukunda iki türlüdür.

Örneğin baba yaşıyorsa ve kredi borcundan dolayı icra takibi yapılmış ve haciz safhasına geçilmişse bu durumda borçtan baba sorumludur. Fakat baba ölmüşse bu durumda ölen kişinin yasal mirasçıları kimlerse kredi borcundan da o kişiler sorumludur.

Babamın Borcundan Dolayı Bana Haciz Gelir Mi?

Anne babanın borcu, müşterek çocukları ya da müşterek çocuklar dışında kalan yasal mirasçıları ilgilendirebilmesi için ya bu kişilerin borca kefil olması ya da anne babanın ölmesi gerekmektedir. Aksi halde anne babanın borcundan çocuklar sorumlu değildir.

Babanın borcundan dolayı çocuğa haciz gelebilmesi için çocuğun borca kefil olması ya da babanın ölmesi ve çocuğa mirasın intikal etmesi gerekmektedir. Aksi halde borca haciz gelemez.

Eğer haciz için icra takibi başlatılmışsa çocuk bu takibe 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca itiraz edebilir. Çocuğun takibe itiraz etmesi ile takip duracaktır ve haciz safhasına geçilemeyecektir.

Babamın Borcu Var Beni Etkiler Mi?

Daha önce de söylediğimiz gibi kişinin ebeveynlerinin borcu kişiseldir. Dolayısıyla istisnai haller dışında anne ve babanın borçları kişiyi etkilemeyecektir. Yani, bir kişi anne babasının borçları sebebiyle istisnai haller dışında icrai işleme tabi tutulmaz. Fakat yukarıda da söylendiği gibi kişinin anne babasının borcuna kefil olmuş olması yahut borcu olan anne ya da babanın vefatı hallerinde anne babanın borcu miras intikali sebebiyle kişiyi etkiler.

Borç Miras Kalır Mı?

Mirasın kapsamına borçlar da dahildir. Miras ile beraber ölen kişinin hem alacakları hem de borçları mirasçılarına geçer. Mirasçılar bu hak ve borçlardan müteselsilen sorumlu olur.

Babadan Kalma Eve Haciz Gelir Mi?

Hacze konu olan eşya, anne ya da babanın ölümü halinde miras intikali yoluyla mirasçılara geçer. Fakat mirasçılara eşyalarla beraber ölen kişinin hak ve borçları da intikal eder. Dolayısıyla terekenin yeni maliki mirasçılar olsa da anne babanın intikal eden borçları sebebiyle mirasçıların mallarına haciz gelmesi mümkündür. Burada esas şart malın anne babadan kalmış olması değildir. Miras kalan borç sebebiyle miras kalmayan eşya için de haciz yapılabilir. Tabii ki miras yoluyla geçen ev, araba, arsa ve benzeri malvarlığı için de haciz yapılması mümkündür.

Ölen Babanın Borcu Kızından/Oğlundan Alınır Mı?

Ölen anne babanın borçları mirasçılarına geçecektir. Bu sebeple alacaklı kişi borcunu tahsil için mirasçılara başvurabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus borçlu anne babanın çocuklarının mirası reddedip reddetmediğidir. Eğer çocukları mirası reddetmişlerse borç diğer mirasçılardan tahsil edilecektir. Eğer borcu yalnızca bir mirasçı tek başına ödemişse, diğer mirasçılardan payları oranında kendisine ödeme yapmasını talep edebilirler.

Kocanın Borcu Eşine Kalır Mı?

Kişinin mirasçıları arasında eşleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla kişinin alacak ve borçları miras yoluyla çocuklarına geçeceği gibi eşine de intikal eder. Kişinin tüm mirasçıları bu borçtan müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu borcun niteliği önemli değildir. Mirasçılar adi sözleşmeden doğan borçlardan da kredi borçlarından da sorumlu olur.

“Babamın Borcundan Dolayı Bana Haciz Gelir Mi?” üzerine bir yorum

  1. Kızım 7 yaşında üzerine araç var annesi krediden dolayı icralık oldu annesinden ötürü kızımın üzerine olan araca icra gelirmiş

    Yanıtla

Yorum yapın