Boşanma Tanıma Tenfiz Davası nedir?

//

Av. Aytaç Kındır

Tanıma tenfiz davası, yabancı ülkede verilmiş olan mahkeme kararının Türkiye de geçerli olması ve uygulanabilmesi için açılan davadır. Örnek vermek gerekirse, Almanya’da resmi olarak boşanan tarafların Türk Hukukuna göre de boşanmış sayılabilmesi için Türk yargısı nezdin tanıma tenfiz davası açması gerekir. Türkiye’de açılan davanın kabul edilmesi ile boşanma kararı Türkiye’de geçerlilik kazanır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası nasıl açılır?

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Türkiye’de Aile Mahkemesinde açılır. Tarafların Türkiye’de ikamet adresinin olmadığı durumda davanın İstanbul, İzmir veya Ankara mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası kime açılır?

Boşanma Tanıma Tenfiz davasının diğer tarafı, eski eştir. Dava açarken davalı olarak eski eşin gösterilmesi gerekmektedir. Eski eşin, adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi dava dilekçesinde yer almalıdır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası açmak için gerekenler

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası açmak için gerekenler şunlardır;

  • Yabancı mahkeme boşanma kararının orijinali
  • Yabancı mahkeme boşanma kesinleşme şerhi orijinali
  • Apostille Şerhi
  • Nüfus Cüzdanı veya pasaport fotokopisi
  • Fotoğraflı Özel Yetki Vekaletnamesi,
  • Dava masrafları

Yukarıda belirtilenlerin dava açılış aşamasında bulunması gerekmektedir. Bunlardan bir kısmının eksik olması durumunda, mahkeme tarafından eksikliğin giderilmesi için kişiye ek süre verilebilir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası ne kadar sürer?

Boşanma Tanıma Tenfiz davası, eksikliğin olmadığı durumda 6 ay (180 gün) sürer.

Sürecin bundan daha uzun sürmesinin en önemli nedeni tebligat aşamasındaki gecikmeler olabilecektir. Eşlerden birinin yurtdışında olması ve tebligat adresine ulaşılmaması durumunda; tebligat yapılına kadar süreç bekleyecektir.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatlık Ücreti?

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Avukatı ücreti 2024 Asgari Avukatlık Ücret Tarifesi uyarınca 17900Türk lirasıdır. Belirtilen avukatlık ücreti ilgili kurumlar tarafından belirlenmiş olup tavsiye niteliğindedir. Avukat ve müvekkil arasında belirlenecek olan ücret bağlayıcı olacaktır.

Boşanma Tanıma Tenfiz Davası Dilekçe Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI: Ad Soyad 1232223331

ADRES: SCHRAMBERG / Almanya

VEKİLİ: Avukat Aytaç KINDIR

DAVALI: Ad Soyad 32341234423

ADRES: Nürnberg ALMANYA

KONU: Almanya Asliye ve Hukuk Mahkemesi’nin 27.04.2222 tarih ve 1 F 200/16 dava numaralı boşanma ilamının Türkiye’de tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

                1. Taraflar, 08.07.2011 tarihinde Berlin şehrinde evlenmişlerdir. Tarafların her ikisi Türk milliyetine haizdirler.

                2. Tarafların evliliklerinden Almanya Asliye ve Hukuk Mahkemesi’nin 27.04.2222 tarih ve 1 F 33/11 tarihli kararıyla son bulmuştur. (EK:1) Boşanma kararı, 10.06.2222 tarihinde temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Kesinleşme şerhi de bulunan ve yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmış olan apostil şerhli karar dilekçemiz ekinde yer almaktadır.

                Almanya Asliye ve Hukuk Mahkemesi’nin kararın aslı ile kesinleşme şerhi aslını ve tercümelerini sunuyoruz [EK:2].

                Yabancı ülke mahkemesinden alınan boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve nüfusa tescili için mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İlgili Mevzuat (5718 sayılı MÖHUK m.50, 54, 58)

HUKUKİ DELİLLER: Almanya Asliye ve Hukuk Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir 27.04.2017 tarih, 1 F 200/16 2222  sayılı ve 10.06.2222 kesinleşme tarihli boşanma kararı,   nüfus kaydı   ve     yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Arz etmiş olduğumuz nedenlere binaen;

                Almanya Asliye ve Hukuk Mahkemesi’nin apostil şerhini içerir 27.04.2222 tarih, 1 F 200/16  222  sayılı ve 10.06.2222 kesinleşme tarihli boşanma ilamının Türkiye’de tanınmasına, boşanma kaydının nüfus kütüğüne tesciline yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. 

                                                                               Davacı Vekili

                                                               Avukat Aytaç KINDIR

EK:

  1. Yabancı Mahkeme Kararı ve Kesinleşme Şerhi
  2. Yabancı Mahkeme Kararının Tercümesi.
  3. Apostil Şerhi
  4. Vekaletname

Yorum yapın