Anlaşmalı Velayet Değişikliği Nasıl Yapılır?

//

Av. Aytaç Kındır

Anlaşmalı velayet değişikliği, çocukların kimde kalacağı, çocuklarla kişisel görüşmenin sınırlarının ne olacağı noktasında eşlerin anlaştığı durumun adıdır. Taraflar, daha öncesinde mahkeme huzurunda farklı şekilde anlaşmış dahi olsalar belirli sınırlar çerçevesinde bunu değiştirme hakları bulunmaktadır. Bu konuda sadece tarafların anlaşması yeterli olmayıp bu anlaşma şartlarının mahkeme hâkimi tarafından da kabulü zorunludur.

Anlaşmalı Velayet Değişikliği Protokolü

Velayet durumunun değişikliği ile ilgili karar alan taraflar, bu anlaşma şartlarını yazılı bir protokol haline getirmelidirler. Tarafların bu protokolü hazırlamadığı durumlarda mahkeme huzurunda bu şartları hâkime beyan etmeleri de mümkündür. Hâkim tarafların beyanları doğrultusunda protokol şartlarını uygun gördükten sonra bu protokolü kendisi bir karara çevirebilmektedir.

Yeniden Evlenme Nedeniyle Velayet Değiştirilebilir Mi?

Boşanmış eşlerden birisinin yeniden evlenmesi durumu tek başına velayetin değiştirilmesi için bir nedendir. Bu davanın açılabilmesinin ilk şartı; taraflardan birisinin, diğer tarafın yeniden evlenmiş olması sebebiyle velayetin değiştirilmesi talebiyle mahkemeye başvurmasıdır. Hâkim tarafların başvurusu ve talepleriyle bağlı değildir. Hâkim öncelikle diğer eşin evlenmesinin, ortak çocukları etkileyip etkilemediği konusunda bir araştırma yapmalıdır. Bu araştırma yapıldıktan sonra, eğer yaşları uygun ise bu çocukların hâkim veya hakimin atayacağı pedagog tarafından dinlenilmesi gerekmektedir. Hâkim velayetin değiştirilmesine ilişkin kararını ancak bu araştırmaları yaptıktan sonra verebilecektir.

Velayet Değişikliği Davası

Velayetin değiştirilmesi davası, velayet hakkına sahip olmayan anne ya da babanın velayet hakkını kazanabilmek için açmış olduğu davalardır. Velayetin taraflardan birine verilmesini sağlayan ya da velayetin verilmesine neden olan koşulların ortadan kalkması ya da değişmesi gibi durumlarda taraflar tarafından velayetin değiştirilmesi davası açılabilmektedir.

Velayet Değişikliği Davası Nasıl Açılır

Velayet davası özellikle de boşanma davaları sürecinde ya da davanın sonuçlanmasından sonra gündeme gelen bir davadır. Hakim; boşanma davasının görülmeye başlanması ile birlikte her iki tarafı da dinler ve geçici bir velayet kararı verir. Boşanma davasının kesinleşmesi ve boşanmanın gerçekleşmesinin ardından da velayet kararı tam olarak verilir. Bu noktada eşlerin velayetin değiştirilmesini talep etmek için velayetin değiştirilmesi davası açma hakkı bulunmaktadır. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde velayet kaldırılması gerçekleşecektir.

Velayet Değişikliği Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet değişikliği davası Adalet Bakanlığının ilgili yıl istatistiklerine göre ortalama 205 günde karara bağlanmaktadır.

Velayet Değişikliği Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Velayet değişikliği davasında yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde bu davanın Aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekmektedir.

Velayet Değişimi Dilekçesi Örneği

………….  AİLE MAHKEMESİNE          

DAVACI: İsim – Soyisim

VEKİLİ: Avukat Aytaç KINDIR                     

DAVALI: İsim – Soyisim

DAVA KONUSU: Velayetin değiştirilmesi talepli dava dilekçesidir.         

OLAYLAR:

1- Davacı müvekkil davalı ile …… tarihinde evlenmiş …. tarihinde boşanmıştır. Bu boşanma sırasında müşterek çocuk/çocukların     …………… ‘in velayeti de davalı anneye verilmiştir.

2- Çocuk müvekkilin evinde şahsi odaya da sahiptir. [EK] Kelimenin tam anlamıyla baba çocuğun bakımını sağlamak adına evladını pamuklara sararak büyütmektedir. Öte taraftan davalı yan ise boşanmanın gerçekleştiği günden itibaren çocuğun herhangi bir ihtiyacı ile ilgilenmemiş aksine çocuğu nafaka aracı olarak kullanmıştır. Burada belirtilmelidir ki müvekkil ile çocuk boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren yalnızca kısa bir süre ayrı yaşamıştır TÜM SÜREÇ İÇERİSİNDE ÇOCUĞUN BÜTÜN BAKIMINI BABA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR [halen daha herhangi bir bakım masrafı anne tarafından karşılanmamaktadır EBA sistemine girmesi için gereken telefon hattı ve internet müvekkil tarafından sağlanmıştır ve faturasını müvekkil ödemektedir. BKNZ EK] ancak buna rağmen müvekkil mahkemenin kararına uymuş, davalı yan hiç hak etmemesine rağmen nafaka ödemelerini eksiksiz yerine getirmiştir.

Bu noktada sayın mahkemenin şu noktaya dikkat etmesi gerekmektedir. Annenin bu şekilde umursamaz davranışları söz konusuyken ve çocuğu yalnızca nafaka aracı olarak kullanırken -zira bütün bu süreçte çocuğun bakım masraflarını baba üstlenmiş, anne masraflara katılmamıştır. DAVALI YAN, HALEN DAHA ÇOCUĞU İSTANBULA GETİRMEKTE DİRETMEKTEDİR ASLİ YÜKÜMÜNÜ İHLAL ETMEKTEDİR- mahkemenin annenin bu davranışına göz yumması çocuğun üstün yararına gözeten bir davranış olmayacaktır-

Bu sebeple küçük ………………. ‘in davalı annede olan velayetinin değiştirilerek babaya verilebilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:

DELİLLER:

  1. Müşterek Çocuğun Odasının Fotoğrafları
  2. Banka Dekontları
  3. Çocuk Hakkında Pedagog Görüşü Sonrasında Alınacak Rapor
  4. Yemin
  5. Tanık
  6. Telefon Faturaları
  7. Bilirkişi
  8. Her türlü tasal delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan neden ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, küçük ………………. in velayet hakkının davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine, mahkeme masrafı ve vekalet ücre-tinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

Arz ederim.

Saygılarımla,
Davacı Vekili
Av. Aytaç KINDIR      

(İMZA)

Yorum yapın