Tebligat Türleri Nelerdir?

//

Av. Aytaç Kındır

Tebligat, hukuki süreçlerde bireylere veya kurumlara belirli bir bilginin ya da kararın resmi olarak bildirilmesi işlemidir. Bu işlem, kanunların ve usullerin gerektirdiği şekilde yapılır.

Tebligat Çeşitleri Nelerdir?

Kapalı Tebligat

Kapalı tebligat, duruşma günü ve saati, keşif günü ve saati, ihtar, şerh, karar, bilirkişi raporu veya iddianame gibi evrakların tebliğ edildiği tebligat türüdür. Bu türde, belgeler bir zarf içerisine konularak alıcıya ulaştırılır ve cepli tebligat olarak da adlandırılır.

Açık Tebligat

Açık tebligat, kapalı tebligatın aksine tebligat içerisine herhangi bir belge konulmamasıdır. Yani, açık tebligat; alıcının bilgisi olması gereken durumlar hakkında açık bir şekilde yapılan ve belge içermeyen tebligat türüdür.

35. Maddeye Göre Tebligat

Adresinden taşınan veya belirlenemeyen kişilere, 35. maddeye göre tebligat yapılır. Bu durumda tebligat, kişinin eski adresinin kapısına asılır. Tebligatın asıldığı tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir.

İlanen Tebligat

İlanen tebligat, tebliğ edilecek kişinin adresinin bilinmediği veya tespit edilemediği durumlarda uygulanır. Bu türde, tebligat resmi gazete veya mahalli gazetelerde ilan yoluyla yapılır.

Eletronik Tebligat

Elektronik tebligat, dijital ortamda yapılan tebligat türüdür. Bu yöntemle, tebligat elektronik posta yoluyla veya özel elektronik sistemler aracılığıyla gerçekleştirilir. Hem zaman hem de maliyet açısından avantajlı olan bu yöntem, günümüzde daha sık kullanılmaktadır.

Yorum yapın