Dava Açarken Dilekçede Dikkat Edilmesi Gerekenler 2022

Dava Dilekçesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dava, kişilerin yasal bir netice elde etmek amacıyla yargı organlarına getirdikleri konular olarak tanımlanmaktadır. Bu yazımızda, kişilerin veya avukatların dava açarken hazırladıkları dilekçede özellikle dikkat etmesi gereken hususlara değineceğiz. Yazımız devamında yer alan ve bir dilekçede bulunması gereken hususlara dikkat edildiğinde hak kaybı yaşanmayacak ve yargılamanın da hızlı neticelenmesi yönünde fayda sağlanacaktır. Yazımızda yer alan … Devamını oku…

Hukuk Davaları Kanun Yolu

Hukuk Davalarında Kanun Yolu - İstinaf Mahkemesi & Temyiz Mahkemesi

İstinaf Nedir? İstinaf Mahkemesi Nedir? İstinaf, ilk derece mahkemeleri kararlarının denetlendiği, tahkim kararlarına karşı iptal davalarının incelendiği ve kanunda özel olarak görevlerinin belirlendiği mahkemelerdir. İstinaf mahkemelerinin bir diğer adı Bölge Adliye Mahkemeleridir. İstinaf, temyiz gibi bir kanun yoludur. İstinafta incelenen dosyalar hem esas yönünden hem de usul yönünden incelenebilir. Hukuk Mahkemelerinde tasarruf ilkesi dolayısıyla, tarafların … Devamını oku…

Çocuk Teslimi ve Kişisel İlişki Kurulması

Çocuk Velayeti - Çocuk Teslimi

Evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte, eşlerin müşterek çocukları üzerindeki velayeti gündeme gelmektedir. Velayet, ergin olmayan müşterek çocuğun üstün yararı gözetilerek anne veya babaya verilebilir. Eğer taraflar anlaşır ve hâkim de uygun bulursa ortak velayet söz konusu olabilir. Bu bağlamda çocuk teslimi hakkında hukuki bilgiler ve yeni hukuki düzenlemeleri aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz. Velayetle tarafların tutumuna göre … Devamını oku…

İşçi İstifa Hakkını Kullanırken Nelere Dikkat Etmelidir?

İşçi, İstifa Hakkını Kullanırken Nelere Dikkat Etmelidir?

İşçi İstifa Ettikten Sonra Çalışmak Zorunda mıdır? İşçi ve işveren akdettikleri iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak söz konusu feshin, kanuna veya sözleşmeye uygun olması gerekmektedir. İşçi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde sayılan hallerde haklı sebeple iş sözleşmesini derhal feshedebilir. İşçi istifa etmeden önce işverene ihbarda bulunmalıdır. İş Kanunu’nun 24. maddesine göre derhal fesih nedenleri var … Devamını oku…

İş Kazası Nedir?

İş Kazası Nedir?

İş kazası nedir sorusunun cevabı şu şekildedir; genel olarak işyerinde veya işin görülmesi esnasında önceden planlanmamış, çoğunlukla kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde meydana gelen, işyerinde tehlike durumuna neden olabilecek, beklenilmeyen, mevzuatın aradığı koşulları sağlayan bir olaydır. İş kazası meydana geldiği vakit işçinin iş kazası tazminatı alma hakkı meydana gelir. İş kazası tazminatı almak için iş … Devamını oku…

İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler

İşçilerin iş yerlerinde iş ilişkisi sebebiyle geçirdikleri kazaya iş kazası denmektedir. Ve iş kazası sonrası en kısa süre içerisinde iş kazası bildirimi yapılması gerekmektedir. İş kazası günümüzde farklı sektörlere göre farklı mevzuatlar ile tanımlanmış olmaktadır. Ancak her birisinin ortak noktası iş kazası tanımı olmaktadır. İşyerinde gerçekleşen kazaların bildirilmesi zorunlu olmaktadır. Bu kazaların bildirilmemesi ise işçilerin … Devamını oku…