Kartal İşçi Avukatı

//

Av. Aytaç Kındır

İş hukuku, iş mahkemeleri aracılığı ile konuyla ilgili çözülemeyen konuları ilgili mahkemeler aracılığıyla çözer. Kartal işçi avukatı, Kartal ve civarında hizmet vermektedir. İşçilerin işverenlerden olan alacaklar hakkında uğradıkları haksızlıklar karşısında işçilerin haklarını korumak ve işçileri hakları konusunda bilgilendirmek görevleri arasındadır. İşçiler genellikle işe girerken imzaladıkları iş sözleşmesini imzalamadan evvel ya hiç okumazlar ya da dikkatli okumazlar. Sonrasında ise muhtemel bazı haklarını istediklerinde okumadan imzaladıkları sözleşme karşılarına çıkar. Bu gibi durumlar taraflar arası anlaşmazlık olarak gündeme gelmektedir. İş hukuku sadece belirli bir kesimi değil haklarını alamayan ve ezilen tarafın haklarının iade edilmesi amacı güder.

Çocuk işçiler, hakkı ödenmeden çalıştırılan kadın işçiler ve sigorta yapılmadan çalıştırılan pek çok mağdur işçi haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yasalarla teminat altına alınmıştır. İş hukuku konusuyla ilgili kanun maddeler anlaşmazlıkların çözümünde başvurulmakta olan maddelerdir.

En İyi İşçi Avukatı Kartal

En iyi işçi avukatı Kartal ekibimizdeki uzmanlık alanlarında işçilere karşılaştıkları iş ve işçi hakları konularındaki sıkıntılarda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Gerekli hallerde dava açma ve açılan dava takibi yapmaktadır. Dava açma sürecinde mağdur olan işçilerin dava avukatlığını üstlenmektedir. Bütün bu süreçte gerekli mercilere gerekli olan başvuruları yapmakta ve ilgilileri bilgilendirmek gibi görevleri üstlenmektedir. Kartal işçi avukatımız Av. Aytaç Kındır, son derece güvenilir ve işlerini profesyonel anlamda çözüm odaklı olarak yürütmektedir. Mağdur olan işçinin haklarını son derece titiz bir araştırma yaparak süreci başlatmaktadır.

İstanbul Kartal İşçi Avukatı
İstanbul Kartal İşçi Avukatı

İşçiler işverenlerle çoğunlukla kıdem tazminatı, haksız yere işten çıkarılma, fazla mesai ücretleri konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır. İş hukuku, iş alanında hızlı gelişen sürecin belli düzen çerçevesinde işlem görmesi ve net sonuç alınmasının teminatıdır. İş hukuku, iş alanındaki birçok konuyu incelemektedir. Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak incelendiğinde daha net anlaşılacaktır. Adından da anlaşılacağı gibi bireysel iş hukuku sadece işverenle işçi arasındaki konuları çözüme bağlamaktadır. Toplu iş hukuku ise fabrika gibi işyerlerinde çalışan işçilerin toplu çalışma şartları gibi konuları incelemektedir.

İşçi Avukatı Anadolu Yakası

Hukuk büromuzdaki iş hukuku avukatımız, işçi haklarına dair bütün hukuki süreci hukuki kurallar ve prosedür çerçevesinde işleme koyarak ve takibini yapmaktadır. Haklarını savunduğu işçinin konu ile ilgili her türlü danışmanlığını yaparak bilgilenmesini sağlamaktadır. Anadolu Yakası işçi avukatı uzun yıllardır çalışıyor olmanın verdiği tecrübeyle çalışmaktadır.

Bilindiği üzere sigortasız işçi çalıştırmak suçtur. Kayıt dışı işçi çalıştırmak bir yana sosyal güvencesi olmayan işçilerin durumu en başta iş kazasına uğradıklarında daha büyük sorun teşkil edecektir. Hastane masraflarını ve ilaç masraflarını aldıkları işçi maaşıyla ödemeleri hiç mümkün değildir. İşçilerin en çok karşılaştıkları sorun olan kıdem tazminatı konusunda uzman olması birçok davanın işçi lehine sonuçlanmasını sağlamıştır. İşçiler ve işverenler dava konusu olan ise fazla mesai ücretlendirilme esasları konusudur. Konu ile ilgili yeterli donanıma sahip olan Kartal işçi avukatımız işçi hakları konusunda uzmandır. Anadolu Yakası’nda hizmet vermekte olan hukuk ekibimiz ile işçi ve iş veren arasında oluşmuş davalar çözümsüz olmaktan çıkmıştır.

İstanbul Kartal İşçi Avukatı
İstanbul Kartal İşçi Avukatı

İş verenlerin keyfi olarak iş sözleşmesine aykırı davranışlarının önüne geçilmiş ve çözüm odaklı hukuki süreç sayesinde işçilerin hakkı teslim edilmektedir.

İşçi ve işveren arasındaki çözüm bekleyen konularda hukuki danışmanlık yapılmaktadır. İşçilerin en çok hukuki danışmanlığa ihtiyaç hissettikleri konular genellikle tazminat, izin ve haksız yere işten çıkarılması ile fazla mesai ücretleri hesaplanma ve ödenmesi konusudur. Kısacası işçilerin hukuki mücadele sürdürmesi gerektiği, hakkını araması gerektiği her anda yanı başlarındayız.

İstanbul İşçi Avukatı

İstanbul işçi avukatı olarak, İstanbul’da faaliyet göstermekte olan bir hukuk bürosuyuz. İnsanlar, bulunduğu her yerde ve dönemde birçok konuda insanlar aralarında anlaşmazlıklar yaşarlar. Kimi zaman işçi – işveren arasında yaşanan iş ile ilgili konularda işverenin işçiye ait hak ediş ve hukuki alacaklarını ödememesi ya da eksik ödemesi ile baş gösteren anlaşmazlıkların hukuki boyutta çözüme kavuşturulması gerekliliği ortaya çıkar. İş hukuku Kartal Avukatlık Bürosu olayla ilgili olarak hukuki çözüm aşamasında danışmanlık vermektedir. Bu konularla alakalı hukuki süreci bilgi ve yeterli donanımı sayesinde çözüme ulaştırmaktadır.

İşçi ve işveren arasındaki sorunların büyük çoğunluğunu en başından işe girerken yapılan sözleşme maddeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle olası anlaşmazlıkların önüne geçmek adına sözleşme maddelerini okuyarak iyice okumak şarttır. Taraflar gerekli gördükleri taktirde bu aşamada hukuki danışmanlık hizmeti almalıdır. Anlaşmazlık nedenlerinden birisi de hak ve yükümlülükler konusunda tarafların yeterli bilgi sahibi olmamalarıdır.

İş hukuku ülkemizin hukuk sisteminde oldukça geniş bir yer kaplamaktadır. İş ve işveren hakkında hak ve yükümlülükler konusunda geniş izahatlar yer almaktadır. Bizim firmamızın hukuk neferleri bu konuda mağdur durumundaki işçi veya işverene hukuki danışmanlık yapmaktadır.

İş hukuku alanında meydana gelecek olan uyuşmazlıklarda çözüm yoluna gidilmesi mantıklı olan yoldur. Uzlaşarak çözüm mümkün olmadığında ise olayın hukuki boyutu devreye girmektedir. Kartal işçi avukatı konuyla ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yorum yapın