Blog

Boşanmada Ortak Velayet

Ortak velayet, ebeveynlere çocukların velayetinin müşterek olarak verildiği bir velayet şeklidir. Bu tür velayette, çocuğun bakımı ve ihtiyaçları konusunda kararlar ebeveynler tarafından ortaklaşa alınır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 Numaralı Protokol’ünün 5. maddesinde, ortak velayet ile ilgili hükümler yer almaktadır. Söz konusu Protokol’ün “Eşler Arasında Eşitlik” başlıklı 5. maddesi şöyle der: “Evlilik durumu, evlilik … Devamını oku…

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, ortak çocukların yaşam maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle iştirak nafakası için ya da eski eşin ihtiyaçlarının mevcut nafakanın karşılayamaması durumunda yoksulluk nafakası için talep edilebilir. Tedbir Nafakasının Artırılması Davası Haklı bir nedenle ayrı yaşama kararı alan eş, kendi ve/veya reşit olmayan ortak çocuklar için tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Eğer hakim, bu nafakayı kararlaştırırsa, başka … Devamını oku…

Babamın Borcundan Dolayı Bana Haciz Gelir Mi?

Borçlar ve alacaklar alacaklı ve borçluyu bağlaması açısından nispidir. Borçlunun borcu eğer tek başına borçlu ise kendisini, birden fazla kişi ile borçlu ise müteselsilen borçluları ilgilendirir. Babanın borcundan baba sorumludur. Babamın borcundan dolayı bana haciz gelir mi sorusunun yanıtı icra hukukunda iki türlüdür. Örneğin baba yaşıyorsa ve kredi borcundan dolayı icra takibi yapılmış ve haciz … Devamını oku…

Babam İkinci Eşine Ev Almış Miras

Babam İkinci Eşine Ev Almış Miras Durumu Ne Olur? Alınan ev, babanın ikinci eşinin üzerine yapılmışsa miras hakkı ikinci eşin yasal mirasçıları için vardır. Yani evin tapusu ikinci eşe aitse babanın öz çocukları yasal mirasçılar arasında sayılmayacaktır. Eğer ilk önce ikinci eş ölürse yasal mirasçısı olan eşine de belli oranda mal pay edilir.  Ardından baba … Devamını oku…

What is a Residence Permit?

Residence permit types are regulated in the Law on Foreigners and International Protection (YUKK) No. 458. How to obtain a residence permit is also regulated in this law and the regulation on the implementation of the law. In addition, the situations that replace the residence permit are regulated in the International Labor Law No. 6735 … Devamını oku…