Belediye Dükkan Önü Kullanım Hakkı

//

Av. Aytaç Kındır

Apartman ve Sitelerde Dükkan Önleri Kimindir?

Apartman veya sitelerdeki dükkanların önleri, ya belediyeye ait kamu malı olabilir ya da apartman sakinlerinin ortak alanı olabilir. Kamu maliyetinde olanlar herkesin kullanımına açıktır. Ortak alan olarak belirlenmişse, bu alan tüm daire sahiplerine aittir ve tüm sakinler kullanabilir.

Dükkan Sahibinin Hakları Nelerdir?

Dükkan sahipleri, apartmanda bağımsız birim sahibidirler ve bu alanda tam mülkiyet haklarına sahiptirler. Aynı zamanda mülkiyetten doğan kullanma ve yararlanma haklarına da sahiptirler.

Ortak alanlarda ise, her daire sahibi arsa payı kadar hakka sahiptir. Bu, dükkan sahipleri için de geçerlidir. Yani dükkan sahipleri de, diğer sakinler gibi, ortak alanlarda belirli bir oranda hakka sahiptirler.

Dükkan Önünü Kapatmak Suç Mu?

Türk Ceza Kanunu’nda (TCK), m.154’e göre, birinin malını veya eklerini izinsiz işgal eden kişi suç işleyebilir. Bu eylemi yaparken sahibi gibi davranması ve hak iddia etmemesi gerekiyor. Ancak, gerçek sahibin malını kullanmasının engellenmesi gerekiyor.

Bu suçu işleyen kişi, sadece zarar gören tarafın şikayetiyle cezalandırılabilir. Bu, dükkan sahibinin dükkanın önünü kapatan kişiye karşı şikayette bulunabileceği anlamına gelir. Ancak, direkt olarak suç oluşturup oluşturmadığı net değildir.

Ayrıca, Kabahatler Kanunu’nda, meydan veya kaldırımların izinsiz işgali veya satış için kullanılması durumunda ceza alınabileceğini belirten bir madde bulunmaktadır. Bu nedenle, dükkan önünü kapatmak doğrudan TCK’da bir suç olmasa da, Kabahatler Kanunu’na göre cezai yaptırımı olabilir.

Dükkan Önünü İşgalin Cezası Nedir?

Kabahatler Kanunu’na göre, dükkan önü olarak tanımlanabilecek meydan, cadde, sokak veya kaldırımların işgali durumunda 50 Türk Lirası para cezası alınır.

İşyeri Önüne Duba Koymak Kabahat mi?

İşyeri önüne duba yerleştirilmesi, eğer bu kaldırım, meydan, cadde ya da sokak gibi kamuya açık alanları işgal ediyorsa, Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesi gereği işgal kabahati olarak değerlendirilir.

Duba Koymanın Cezası Nedir?

İşyerinin önüne duba yerleştirmenin cezası, dükkan önünü işgal etmenin cezasıyla aynıdır: 50 Türk Lirası para cezası.

Dükkan Önünü Kapatma İzni Nasıl Alınır?

  • Dükkanın önü, dükkan sahibinin mülkiyetinde olmalıdır.
  • Dükkanın önü meydan, cadde, sokak veya kaldırım olmamalıdır.
  • Eğer dükkanın önü ortak bir alansa, bu alanda yapılan her türlü değişiklik kat maliklerinin beşte dördünün onayıyla yapılabilir.
  • Ortak alanın amacı, yönetim planında belirlenir. Bu amaç, yukarıdaki onayla değiştirilebilir.
  • Dükkanın önü, Kabahatler Kanunu’na uygun olarak kullanılmalıdır.

Yorum yapın