• Sosyal Ağlar -

Av. Canan Gülseren

Lise öğrenimimi Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nde, Lisans eğitimimi ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladım. Ağırlıklı olara iş hukuku ve sigorta hukuku alanlarında çalıştım. Bu kapsamda trafik ve iş kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında görev aldım. Bedensel ve maddi zararlara ilişkin tazminat davaları, tahkim yargılaması ve sigorta tahkim uyuşmazlıkları hakkında çeşitli eğitim ve seminerlere katıldım.